Aanschaf participaties

Aanschaf participaties

Om lid te worden van De Groene Reus dien je minimaal 1 en maximaal 500 participaties @ € 50,- te kopen. Daarna is lidmaatschap voor het leven, of natuurlijk per opzegging. Stemrecht gaat per lid, dus ongeacht het aantal participaties, zo houden we het bereikbaar en eerlijk voor iedereen! Met onderstaand formulier kun je participaties aanschaffen. Het formulier dient volledig te worden ingevuld. Het verschaft de input voor het ledenregister.

Na ontvangst van de betaling op de bankrekening van DGR, ontvang je binnen 14 dagen een, door de voorzitter ondertekend, bewijs van storting met daarop vermeld je naam, geboortedatum, datum van uitgifte, het (de) nummer(s) van de participatie(s), het bedrag van de storting (aantal participaties x € 50,-).

Bekijk een voorbeeld van het stortingsbewijs.

De betaling van het totaal bedrag (aantal participaties x € 50,-), dien je binnen 14 dagen na het indienen van het formulier te voldoen op de rekening van DGR bij de Triodos Bank IBAN: NL67TRIO0254706282 t.n.v. Coöperatie De Groene Reus u.a. te Almere o.v.v Aanschaf participaties.

Vragen over participaties? mail ons via participaties@degroenereus.nl o.v.v. participaties

Wanneer je aanschaft via een eigen bedrijf, dan vul je tevens de persoonsgegevens in van de eigenaar of wettelijk vertegenwoordiger.

Aankoop via bedrijf?

KvK Nummer

Achternaam *

Tussenvoegsel

Voorletters *

Voornaam

Geboortedatum *

Straat + huisnummer *

Postcode + Woonplaats *

Aantal participaties (min. 1, max 500) *

E-mail adres *

Telefoonnummer *