Zuyderzon

Zonnepanelenveld ‘Zuyderzon Almere’

De gemeente Almere en Zuyderzon Almere (een samenwerkingsverband van HVC en Sunwatt) realiseren een zonnepanelenveld op het braakliggend bedrijventerrein De Vaart 4 in Almere (achter de P.I. Almere binnen). Het zonnepanelenveld is 25 hectare (ongeveer 50 voetbalvelden) groot en inwoners kunnen financieel participeren en profiteren van een mooie rente die oploopt bij meer zonneschijn. Het zonnepanelenveld is een omvangrijk energieproject en levert een forse bijdrage voor het doel van de gemeente Almere om in 2022 energieneutraal te zijn.

Inmiddels zijn de omgevingsvergunning voor Zuyderzon Almere en de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) van het Rijk verleend. In het voorjaar van 2019 gaat de bouw van start en eind 2019 gaat het veld de eerste zonnestroom leveren. De zonnepanelen zullen naar verwachting een vermogen leveren van ruim 30 MWp en dan minimaal 9000 huishoudens van stroom voorzien. Inwoners van Almere krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in het project en zonnestroom af te nemen. De Flevolandse energiecoöperatie De Groene Reus organiseert de participatie voor inwoners van Almere.

Let op: Je kunt nu nog niet investeren, verwacht is maart 2019.

Wil je op de hoogte blijven? schrijf je dan in op onze nieuwsbrief

BETROKKEN PARTIJEN

Gemeente Almere

Het programma ‘Energie werkt!’ draagt bij aan een ‘energieneutraal’ Almere in 2022. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare  energiebronnen. Een energieneutrale stad kunnen we alleen met elkaar bereiken. Bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen worden met de campagne ‘Almere geeft Energie’ gewezen op de vele voordelen van duurzame en hernieuwbare energie: lagere maandlasten, een comfortabele woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezond bestaan.

HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). Samen zetten we stappen naar een circulaire maatschappij waarin energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling. Dat is belangrijk en we willen het slim doen, zodat inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken. Daarom ondersteunt HVC de gemeente Almere met het realiseren van zonne-energie op bedrijventerrein De Vaart 4: zonnepanelenveld Zuyderzon Almere.

Sunwatt

Sunwatt BV is een dochtermaatschappij van de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI) en houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van zonne-energieprojecten. WBI heeft sinds 2005 als missie ‘bouwen aan een duurzame leefomgeving’ en ontwikkelt, helpt realiseren en investeert in Wind en Zonne-energie bedrijven en projecten in Nederland en internationaal. In Nederland heeft Sunwatt succesvol Solarpark De Kwekerij en De Groene Weuste helpen realiseren. Twee bijzondere zonneprojecten waarbij een gezonde economische basis voor de twee projecten gecombineerd is met een hoog maatschappelijk, landschappelijk en ecologisch rendement, ofwel lange termijn waarde creatie voor alle belanghebbenden.

De Groene Reus

Duurzame energie coöperatie Flevoland  ‘De Groene Reus’ is een groeiende groep actieve burgers die op vrijwillige basis werkt aan een energieneutraal Almere en aan een groenere provincie. Wij geloven dat we als energiecoöperatie voor bewoners en bedrijven het verschil kunnen maken om de wereld duurzaam te veranderen. Te beginnen in Flevoland. Wij dragen ons steentje bij aan de ambitieuze doelstelling van de Gemeente Almere voor een energieneutrale stad. Om dit mogelijk te maken geven we tips om energie te besparen en inspireren we tot een duurzame levensstijl. Ook investeren we collectief in duurzame oplossingen en dragen wij bij aan innovatie om daarmee onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.